HUP - Hrvatska Udruga Poslodavaca

HUP - Hrvatska Udruga Poslodavaca

Ms. Milka Kosanovic, Director
Ulica Pavla Hatza 12
10 000 Zagreb
CROATIA
tel: 4897 - 555
fax: 4897 - 556
e-mail: milka.kosanovic@hup.hr
www.hup.hr