PFPZ - Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

www.pfpz.pl/index/

PFPZ represents the Polish food industry. We monitor and inform associated companies on an ongoing basis about any changes in national and EU food regulations.

Mr. Andrzej GANTNER, Director General
ul. Chałubińskiego 8, lok. 3201 – 3204
00-613 Warszawa
POLAND
Tel: +48 22 8307055
a.gantner@pfpz.pl